Kartlegging av sensor– og instrumenteringsmiljøet i bergensregionen
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB).

Senter for nyskaping har kartlagt relasjoner mellom sensor- og instrumenteringsbedrifter i regionen. De har funnet at bedriftene som opererer innen sensor- og instrumenteringsteknologi har noen felles utfordringer, og disse uttrykker også et sterkt ønske om bedre nettverk og tettere koblinger til hverandre. Samtidig har bedriftene gode koblinger til regionale FoU-miljø, og de har god innsikt i det nasjonale virkemiddelapparatet. De svært teknologiintensive bedriftene ser beho¬vet for å bygge et mer omforent regionalt miljø, og kartleggingen viser at bygging av samarbeids- og samhandlingsrelasjoner er sentralt for å videreutvikle den gryen¬de klyngen.
 
Michelsensenteret bruker denne innsikten videre i sitt arbeid med å styrke sensor- og instrumenteringsmiljøet, mens SfN benytter materialet i sin forskning på regional utvikling og innovasjon.

(10. Sep 2014)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...