NANOMATERIALS FOR FRONTIER APPLICATIONS
International Conference on NANOMATERIALS FOR FRONTIER APPLICATIONS ble holdt i India i juli.

Konferansen, som hadde over 270 deltakere, ble åpnet med velkomsttale på video av rektor Ole Gunnar Søgnen fra Høgskolen i Bergen (HiB).

På åpningsseremonien fortalte Dhayaland Velauthapillai fra HiB,om forskningsaktivitetene til Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen (UiB) og Michelsenssenteret.

 

Det ble presentert over 250 faglige presentasjoner (inkludert poster) på konferansen og workshopen. 14 deltagere kom fra Norge og vi hadde forskere fra Nederland, Sverige, Russland, Sør Korea, Japan, Tyskland, Ungarn o.l.  Fra MicroNano nettverket kom Dr.Liliana Sendler,Technische Universität Ilmenau, som Michelsenssenteret har et samarbeid med og Prof. Istvan fra Ungarn.  

Dhayalan Velauthapillai, HiB, hadde det første innlegget om forskning som foregår i Norge innen nanomaterialer. Dr.Liliana Sendler hadde et tilsvarende innlegg om forskningsmulighetene i EU og hun beskrev NanoMicro Broker. Hennes innlegg ble godt mottatt.

 

Det var også representanter fra Norges forskningsråd / Innovasjon Norge / Norsk Ambassade i India på konferansen. Håvard Hugås, ansvarlig for klima og energi ved den Norske ambassade i India var æresgjest og hadde en tale. Han hadde en flott informativ tale om norsk-indisk samarbeid innen klima og energi sektoren og han viste til gode eksempler på samarbeid.  

 

 

(06. Aug 2013)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...