Oceans 2013
Havteknologi i ulike former var temaet på MTS/IEEE-konferansen OCEANS`13 som ble arrangert i Bergen 10.-13. juni 2013. Michelsensenteret presenterte resultater innen kompakte og driftssikker optisk sensorteknologi for miljømonitorering av ulike gasser i sjø.

Michelsensenteret arbeider med innovative optiske teknologier for overvåking av CO2, H2O2, pH og NH3 basert på rimelig og driftssikker optisk teknologi som gir mulighet for å plassere ut sensorer i større nettverk. Dette er interessant for problemstillinger innenfor havbruk, brønnbåter for transport av levende fisk, lakseavlusing og for overvåking av jordbruksavrenning

Konferansen hadde mer enn 800 deltagere fra hele verden.

Bildet under viser forsker Peter Thomas fra CMR under presentasjonen.

 

 

(17. Jun 2013)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...