COMSOL User Group Workshop april 2013
- Flott tverrfaglig møtested mellom industri og forskning Foredrag innenfor akustikk og elektromagnetisme på Michelsensenterets Bergen COMSOL User Group Workshop.

«Det er flott å se at Bergen COMSOL User Group Workshop blir satt pris på av partnerne i Michelsensenteret», uttaler arrangør Jan Kocbach (CMR). Representanter for fire av partnerne i Michelsensenteret fra ulike fagområder var tilstede på vårens utgave av Bergen COMSOL User Group Workshop – i tillegg var det også eksterne deltagere. Felles for alle deltagerne var interesse for modellering – og da spesielt inn mot verktøyet COMSOL Multiphysics.

«Denne gangen var det spesiell fokus på akustiske problemstillinger – blant annet hadde Tarjei Rommetveit fra Archer en veldig interessant presentasjon på forholdet mellom elektrisk impedans og akustiske puls-ekko målinger,» forteller Kocbach.

Michelsensenterets åpne modelleringsseminarer på COMSOL-plattformen har stor oppslutning fra studenter, industri, forskere og brukere fra en rekke vidt forskjellige disipliner: Akustikk, elektromagnetisme, mekanikk og medisin. Til sammen har rundt 120 personer deltatt på seminarene hvor både partnere i senteret har vært representert i tillegg til deltakere fra andre industripartnere.
Les mer om det som har skjedd- og framtidige seminarer:http://www.michelsencentre.com/COMSOL

(11. Apr 2013)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...