Ny kunnskap sikrer etisk sjømat

I takt med økende forbrukerbevissthet betyr etisk og kvalitetsmessig behandling av fisk og sjømat stadig mer.

I Michelsensenteret har særlig UiB ved BIO generert verdifull fysiologikompetanse. Basert på denne viktige kompetansen har Michelsensenteret har tatt fram grunnlag for direkte måling av fiskens stressnivå under fangst og transport vha innovativ tilpassing av elektroniske blodprøveinstrumenter kjent fra medisin. Feltmålinger i realistiske situasjoner ved lasting og lossing av levende fisk fra brønnbåt har vært sentrale.

Det har også vært et tett samarbeid med senterprosjektet "Ny måleteknologi for CO2-nivå i hav og ferskvann" link. Erfaringer vunnet gjennom flere felles feltforsøk både i brønnbåter for frakt av levende fisk, i oppdrettsanlegg og i sjø har utvidet anvendelsesområdet for denne sensorteknologien til også havbruk. Bildet under viser CO2-måling i et yngelanlegg.

I løpet av 2012 er det i samråd med industripartneren MMC Tendos lagt om til mer fokus på utvikling av ny sensorteknologi for overvåkning av viktige gasser oppløst i sjøvann. Nivået av disse gassene i vannet virker direkte  inn på fiskens stressnivå i både åpne og lukkede anlegg så vel som brønnbåter for transport av levende fisk. Brønnbåter er et viktig ledd i verdikjeden og har tradisjonelt vært åpne, dvs med fri gjennomstrømning av sjøvann fra omgivelsene. I takt med økende fokus på nedkjempelse av ulike sykdommer og parasitter er det viktig at transport gjennom følsomme sjøområder skjer med lukkede brønnbåter, dermed blir overvåkning av vannkvaliteten desto viktigere. Denne nyorienteringa av aktivitetene er ført videre i et nytt senterprosjekt for vannmonitorering.  

(28. Feb 2013)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...