Kan se olje like klart som vann

Optisk teknologi for framtidig flow assurance

Prosjektet er et felles forskningsinitiativ fra The Multiphase Flow Assurance Innovation Centre (FACE) og The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology (MIMT).Leder for FACE, J. Kristian Sveen og forsker Peter J. Thomas (CMR) har vært sentrale i dette. Doktor i fiberoptisk kommunikasjon og daglig leder ved Michelsensenteret, Erling Kolltveit, forteller til Teknisk Ukeblad at teknologien som utvikles skal hjelpe menneskene å observere fluidmekanikken i produksjonsstrømmen, les mer her.

Vanligvis tenker vi på olje som svart og ugjennomsiktig, men det er bare for det menneskelige øye. Med riktig valg av optisk avbildningsteknologi kan man se direkte og i detalj hvordan olje, gass og vann strømmer gjennom ledningene. Dermed kan vi designe bedre måleinstrumenter slik at vi kan måle nøyaktig hvor mye som strømmer, sier Kolltveit.

Til venstre ser vi dråper av vann som blir tilsatt olje slik det blir oppfatta av det menneskelige øyet – olje er svart og ugjennomsiktig, vann er.gjennomsiktig.Til høyre ser vi det samme – men med infrarødt blikk: Olje er klart som vann.

 

Videoen viser en strøm av olje, gass og vann ser ut for hhv. det menneskelige øye (øverst) og sett med optisk infrarød teknologi (nederst).  Legg merke til at for infrarøde bølgelengder blir olje klart som vann mens vann blir svart som olje.  Gass er transparent i begge tilfeller. Copyright: Christian Michelsen Research.

(04. Dec 2012)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...