Foredrag på UiB

Fellesseminar: Utvikling av CO2-sensorer i et forskningsbasert innovasjonssenter.

Michelsensenterets senterleder Erling Kolltveit og Peter J Thomas (Christian Michelsen Research) bidrog på Institutt for Fysikk og Teknologis fredagsseminar på UiB fredag 2.november:

Her ble både ideen bak Norsk Forskningsråds satsing på et ambisiøst program for å fremme forskningsbasert innovasjon presentert og deretter et konkret innovasjonsprosjekt med potensiale for hele tre anvendelsesområder. En viktig nøkkel til denne suksessen var at industripartnere og forskningspartnere fra flere ulike anvendelsesområder deltok aktivt i prosjektet helt fra starten.

Kort om CO2-sensorteknologien: "Accurate measurements of CO2 levels in the ocean are vital for many purposes: Climate research, quality improvement in aquaculture and for monitoring of future storage  of CO2 in subsea reservoirs.  Four Michelsen Centre partners ( The University of Bergen, Aanderaa Data Instruments, MMC Tendos, Christian Michelsen Research) have joined forces to develop a rugged and compact technology for CO2 monitoring in the ocean.  The technology has been sucessful field trials in the ocean and in aquaculture facilities."

 

 

(05. Nov 2012)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...