Michelsensenteret på Aqua Nor 2011

Stor interesse for teknologi på AquaNor i Trondheim.

Michelsen-senteret for industriell målevitenskap og –teknologi (MIMT) arrangerte miniseminaret “Technology Innovation for Welfare and Quality”. Industri og forskningsmiljø var invitert til å diskutere potensial og nytteverdier ved utvidet bruk av industriell måling og overvåkning med hensyn på sikkerhet, kostnadseffektivitet og kvalitetssikring i havbruksnæringen. Innlegg om Michelsen-senterets aktiviteter ble holdt av MMC, Aanderaa Data Instruments og CMR Instrumentation.

(18. Aug 2011)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...