Report: Bridge Over Troubled Water

The report from the joint seminar 'Bridge Over Troubled Water - the road from research to industry - and back' is available.

The seminar was an international view of how to encourage and have success in establishing links between science and industry.

Comprehensive report (in Norwegian) here.

Presentations from 2009-12-08:

Asbjørn Algrøy (Business Region Bergen): Samarbeid forskning - næringsliv en felles utfordring

David Scott (DuPont, USA): Understanding the changing needs of R&D

Hugh McCann (University of Manchester, England): Academia-industry collaboration: A two-way street

Dag Kavlie (Norges Forskningsråd): Erfaringer fra innovasjonssentre

Randi Elisabeth Taxt (University of Bergen): Forskningssamarbeid og kunnskapsoverføring i Bergen – et studium

Grete Rusten (University of Bergen): Framtidsrettede kunnskapsbroer. Praktiske eksempler på hvordan kunnskap, teknologi og design gir industriell suksess.

Helge S. Dyrnes (Bergen Næringsråd): Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen – utfordringene og mulighetene

Jan-Erik Nordtvedt (Epsis AS): Innovasjon i Epsis ...og litt om å være forskningsdrevet eller ikke

Cato Wille (Statoil): Forskningens betydning for Statoils innovasjonsevne

MSc report by Marie Elisabeth Taxt (University of Bergen): Research Collaboration and Knowledge Transfer in University-Industry Links

Tor Fredriksen og Kjell Grønhaug: Om samspill mellom  forskning og næringsliv i  Bergens-regionen, Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Norges Handelshøyskole, Sosialøkonomisk institutt - Universitetet i Oslo, SNF-rapport 77/96 (1996).

 

(14. Apr 2010)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...