Bridge over Troubled Water

Forholdet akademia-næringsliv.

Målet er å sammen identifisere hovedutfordringene for forskningsdrevet innovasjon og næringsutvikling.

Vi har invitert en rekke foredragsholdere som har erfaring med dette temaet fra ulike sider, se vedlagte program, og vi avslutter det hele med paneldebatt. Seminaret er åpent for alle, men vi ønsker ledere på ulike nivåer i akademia, forskningsinstitusjoner og næringsliv spesielt velkommen:

   Tirsdag 8. desember 2009 kl 09.45-16.00 i auditoriet
    i VilVite-senteret i Bergen (Thormøhlensgate 51)

    Fri adgang, påmelding (pga lunsj) innen 2. desember til:
    Torhild Borge, Bergen Teknologioverføring
    torhild.borge@bergento.no, 55583051

Foredragene blir på engelsk før lunsj, deretter på norsk. Vi ønsker å sitte igjen med en felles forståelse av hva som er hovedutfordringene i forskningsdrevet innovasjon, slik at vi kan vite hvor innsatsen skal rettes. Det vil bli laget en rapport som oppsummerer seminaret.

Meld deg på og bli med oss 8. desember!

 


Vennlig hilsen

Geir Anton Johansen, UiB  og Michelsensenteret for Industriell målevitenskap og teknologi
Astrid Bårdgard, HiB og Michelsensenteret for Industriell målevitenskap og teknologi
Anders Haugland, Bergen Teknologioverføring
Rolf Middelthon-Moe, Innovasjon Norge

(27. Nov 2009)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...