Akustikkmiljøet i Bergen - hvor går vi?

NCE Subsea og Michelsensenteret IMT arrangerte fredag 20. november seminar i hydroakustikk. Fokus var å få fram visjoner for framtida til regionens kunnskapsmiljø innenfor akustikk.

Akustikk i Bergensregionen – hvor går vi?

NCE Subsea og Michelsensenteret IMT arrangerte fredag 20.november heldagsseminar i hydroakustikk. Fokus var å få fram visjoner for framtida for regionens kunnskapsmiljø innenfor akustikk. Akustikkgruppa ved Universitetet i Bergen står ved en skillevei ettersom Prof. Halvor Hobæk nå går av. Nytt professorat er etablert med finansiering fra tre kilder: Helse Vest v/ Medviz (50%), Michelsensenteret (30%) og Havforskningsinstituttet (20%),  Akustikkgruppens betydning for industrien i regionen framgikk av utstillingen der prosjekter og produkter ble presentert. Foredragene og paneldebatt fokuserte i hovedsak på akustikkgruppens framtidige rolle og samspillet mellom industri og universitet.

Det faglige hovedforedraget var ved Mathias Fink (bildet), verdens ledende ekspert på ”time reversal acoustics” fra École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.
Fink arbeidet fram denne metoden på 90-tallet og har siden perfeksjonert den og tatt den i bruk på stadig flere felter, og også bidratt til kommersiell utnyttelse ved å delta i oppstart av flere firmaer.

Metoden går ut på å generere et ”akustisk speil” for tidsreversering av akustiske signaler og å benytte dette til å fokusere akustiske bølger – en teknikk som kompenserer for inhomogeniteter og som utnytter multiple ekko til å bedre fokuseringen. Metoden har anvendelser blant annet innenfor medisinsk ultralyd og hydroakustikk – blant annet til lokalisering av lydkilder.

Foredragsholdere ellers var:

Halvor Hobæk, professor emeritus ved ved Institutt for Fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
Professor Odd Helge Gilja, Haukeland Sykehus og MedViz-koblet.
Egil Ona, Havforskningsinstituttet
Eivind Dahl, Christian Michelsen Research
Jan Arvid Ingulfsen, DOF Subsea
Per Lunde, Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen
 

Aker Solution ved Arne Riple (tv) og Kjell Rune Toftevåg

Paneldebatt over tema ”Akustikk i Bergensregionen – hvor går vi?” :
Deltagere fra høyre:
Per Lunde, professor ved akustikkgruppen, Institutt for Fysikk og Teknologi, UiB
Geir Anton Johansen, prodekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB
Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea
Tore Nepstad, administrerende direktør, Havforskningsinstituttet
 

(23. Nov 2009)

Subscribe to newsletter?
 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...