Mastergrad prosjekt 15. juni 2013

I forbindelse med avsluttende mastergradsprosjekt presenterer Zahra Bayati sin masteroppgave på UiB den 14 juni kl.13:15
Tittel: Bulk Hydrate Monitoring using Capacitive Sensors
Veiledere har vært Bjørn Tore Hjertaker(UiB) og Kjetil Folgerø (CMR)

 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...