Doktordisputas - Gunnar Ellingsen, Universitetet i Bergen 7. juni 2013

”Varme havstrømmer og kald krig. ”Bergensstrømmåleren” og vitenskapen om havstrømmer fra 1870-årene til 1960-årene”

Doktordisputas - Gunnar Ellingsen

Tid: Fredag 7. juni 2013 kl. 09.30
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Opponenter:
1. opponent: Professor emeritus Edgeir Benum, Universitetet i Oslo
2. opponent: Professor Helge Kragh, Aarhus Universitet


Leder av komitéen er professor Astri Andresen, Universitetet i Bergen.

Settedekan Christhard Hoffmann vil lede disputasen.

Interesserte er velkommen

Kunngjøring: http://melding.uib.no

Pressemelding blir lagt ut 7-3 dager før disputas på følgende internettadresse: www.uib.no/info/dr_grad/

 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...