Temamøte: Automatisering som verktøy for teknologiutvikling innen subseasektoren 17. april 2013

Norsk Forening for Automatisering i samarbeid med andre Bergen inviterer til temadag onsdag 17. april, Høgskolen i Bergen (Nygårdsgaten 112), Jakob Eides auditorium.

Temadag 2013 setter relevante faglige tema i regionen på agendaen, og belyser utfordringer og muligheter. Tema for årets konferanse er automatisering som verktøy for teknologiutvikling innen subseasektoren. Utdanning og rekruttering til bransjen er viktig, og vi får høre om samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og næringslivet.

Konferansen innbyr til erfaringsutveksling, refleksjon og åpen dialog rundt interessante tema, og gir dessuten en unik mulighet til å utvide ditt faglige nettverk!

Program og påmelding: Link

 

 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...