Forskningsbasert innovasjon: Fremtidens næringsliv? 25. september 2012

NTVA i samarbeid med Tekna, CMR og BTO inviterer til kveldsseminar i Bergen. Fullstendig program og påmelding her

Innovasjon - et begrep som rommer et stort mangfold – er en nøkkel i utviklingen av et kunnskapsbasert samfunn. Med hederlige unntak viser erfaring at det er et gap mellom innovasjonsvilje og evne. Hva skyldes dette? Hvor trykker skoen? Seminarets mål er å få svar som kan hjelpe oss videre. Er det mangel på:

  • riktig innstilling - "vi har forsøkt før" - "andre eier problemet"
  • tilfang og vurdering av gode ideer og konsepter
  • utvikling av gode ideer og konsepter
  • kompetanse i grenselandet mellom akademia og industri
  • samhandling mellom viktige aktører og kunnskap om hverandre
  • kapital og andre verktøy

Eller er det noe annet?

Innovasjon har vært og er tema i mange sammenhenger, blant annet på den årlige Grow-konferansen i Bergen og på seminaret Bridge over troubled water i 2009 hvor tittelen er en metafor for utfordringene mellom akademia og industri. Foredragsholdere rike på kunnskap og erfaring fra inn- og utland belyste dette temaet – men primært fra begge sider av broen. På dette seminaret deler foredragsholderne sine erfaringer fra sitt ståsted på selve broen. De vil gi gode eksempler, men samtidig si sin mening om hvordan styrke innovasjonsevnen fra et regionalt og nasjonalt perspektiv.

Velkommen til å lytte og bidra!

 

 

 
Search in TMC

Calendar

Calendar Archive >>
 


News
10. 09. 2014
Stimulating the knowledge sharing both internally and externally (patent applications, publications) as well as developing new project proposals are a...

10. 09. 2014
Michelsensenteret har som del av sin exitstrategi samarbeidet med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen (HiB). ...